Baltic Invest OÜ asutati 2009. aasta alguses peamiselt õigusabiteenuse pakkumiseks juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Meie eesmärk on tagada oma klientidele kvaliteetse õigusabi kättesaadavus, mistõttu üritame hoida pakutavate õigusabiteenuste hinna mõistlikuna.

Meie peamised õigusabivaldkonnad on Tsiviil- ja lepinguõigus, äriõigus, asjaõigus, pankrotiõigus, haldusõigus, maksuõigus, perekonna- ja pärimisõigus, Euroopa Liidu õigus ning kohtu- ja vahekohtumenetlus. Samuti esindame oma kliente nii kohtutes kui ka kohtuvälistes vaideorganites kõigis menetlusstaadiumites, kus seadus seda võimaldab. Lisaks pakume õigusloometeenust. Nimetatud valdkondades on meie spetsialistidel praktiline töökogemus, mis on seatud eesmärkide eduka saavutamise eeldus. Lisaks omame laialdast partnerbaasi erinevate õigusvaldkondade spetsialistide hulgas, mis lubab meil Teid aidata nii, et oleks saavutatud parim võimalik lahendus. Tagame Teile asjaajamise konfidentsiaalsuse.

Konsultatsioonitasu määramisel pakume klientidele võimalikult paindlikku lahendust – tasu on võimalik kokku leppida konsultatsioonilepingu sõlmimisel kas:

  • tunnitasuna
  • kindlaksmääratud summana ehk koondtasuna
  • või osana kliendi kasust, mida ta saab tulenevalt õigusteenuse osutamisest

Lisaks sõlmime klientidega soovi korral püsilepinguid, mille puhul määratakse konsultatsioonitasu kokkuleppel kliendiga kindlaks kas kuutasuna või tunnitasuna.

Suhtleme klientidega eesti, vene, inglise.